U okviru našeg prodajnog centra u Tuzi, nalazi se tehnički opremljen servis proizvoda. Servisiranje, zamjena i ugradnja originalnih rezervnih djelova, vrši se kako u garantnom tako i u vangarantnom roku.

 

Za potrebe blagovremenog servisiranja proizvoda, raspolažemo sa lagerom određenih rezervnih djelova. Svi drugi dijelovi se mogu poručiti i u najkraćem mogućem roku obezbijediti.

 

U cilju pružanja profesionalnih usluga servisiranja, naši serviseri redovno imaju obuke kako u našem servisu tako i inostranstvu u predstavništvu proizvođača.